facebook tracking
Karriärsida

Logga in i Connect

Connecta med

eller
Menade du @
Dina personuppgifter är trygga hos oss

På Uppstuk värnar vi om din personliga integritet. För att tydliggöra hur vi hanterar dina personuppgifter har vi uppdaterat vår integritetspolicy med det nya EU-direktivet, GDPR (Dataskyddsförordningen), som börjar gälla den 25 maj 2018. Det huvudsakliga syftet med den nya lagstiftningen är att se till att dina personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt.

Samtycke
Vi hoppas att du fortfarande vill finnas kvar i vårt register för att inte missa information om tjänster som kan vara av intresse för dig samt ta del nyheter vi kan skicka ut via mail. För att vi ska kunna behålla kontakten med dig, behöver vi ditt samtycke till att vi samlar in och lagrar dina personuppgifter. 

Vi samlar in och behandlar följande data:

 1. Namn - Vi samlar in ditt namn för att kunna identifiera vem som har sökt en tjänst eller lämnat in en spontanansökan till oss. I en rekryteringsprocess kan även ditt förnamn komma att delas med vår kund. 
 2. Telefonnummer - Vi samlar in ditt telefonnummer för att på ett enkelt sätt kunna kontakta dig som har sökt en tjänst.
 3. Mailadress - Vi samlar in din mailadress för att kunna ha löpande kontakt med dig som kandidat tillsammans med att skicka bekräftelser, utskick av tjänster etc.
 4. CV - Vi samlar in ditt CV för att kunna se din utbildning, erfarenheter, målsättningar etc. Vi kan även dela med oss av delar från ditt CV med våra kunder i rekryteringsprocessen för att visa på vilka utbildningar och erfarenheter du har. Detta sker genom att plocka ut relevanta delar för en aktuell tjänst.
 5. Personligt brev -  Vi samlar in ditt personliga brev med din beskrivning varför du har sökt en aktuell tjänst. Informationen används i vår rekryteringsprocess för att matcha din profil mot ett aktuellt uppdrag och för att få en djupare insikt i din kompetens.
 6. Indelning - I vårt rekryteringssystem gör vi endast indelning mellan vilket affärsområde som du har sökt dig till. Informationen behövs för att vi ska kunna hitta och matcha kandidater mot uppdrag.
 7. Anteckningar - Vi gör anteckningar på din profil i vårt rekryteringssystem för att förenkla rekryteringsprocessen. Anteckningarna används enbart internt.
 8. Mailkonversation - I vårt rekryteringssystem lagras även mailkonversationer som vi har med dig som sökt sig till oss. Detta för att samtliga inblandade i rekryteringsprocessen ska kunna ta del av det som du delar med dig av till oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter lagras av Uppstuk så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka de samlades in, dock inte längre än 18 månader.

Vid anställning

Vid en anställning samlar vi in fler uppgifter om dig, dels uppgifter som behövs enligt statlig myndighet och som även är tvingande att sparas även om du skulle sluta hos oss i enlighet med svensk lagstiftning. Personnummer, anställning, lön, skatteuppgifter och bankuppgifter är de uppgifter som vi för att följa svensk lagstiftning sparar även om du vill att vi ska radera dina uppgifter hos oss. 

 1. Personnummer - Informationen används både i ditt anställningsavtal och även registreras i vårt lönesystem där det används även till Skatteverket för att skicka in uppgifter som ska ske enligt svensk lagstiftning. 
 2. Adress - Vi tar in din adress för att registrera i vårt lönesystem, adressen används för att din preliminärskatt ska följa rätt skattetabell.
 3. Bankuppgifter - Vi samlar in vilken bank du använder dig av, ditt clearingnummer och kontonummer. Detta är uppgifter som registreras i vårt lönesystem för att genomföra löneutbetalningar. Det registreras även på vår bank vid löneutbetalningar och är en kravställning i enlighet med svensk lagstiftning.
 4. Anställningsavtal - Vi sparar ditt anställningsavtal med personuppgifter som namn, personnummer, typ av anställning, anställningsperiod och lön. Dessa sparas efter undertecknande i pärm som förvaras i låst skåp. Det skapas även en digital kopia av avtalet för att säkerställa att avtalen alltid kan finnas kvar och sparas i enlighet med svensk lagstiftning.

Dina rättigheter

I enlighet med dataskyddsförordningen har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära ytterligare information om hur vi använder informationen. Uppstuk äger rätten till att ta ut en avgift (300 kr) om detta sker vid fler tillfällen än två gånger per år. Detta för att täcka de administrativa kostnaderna det medför. Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade eller kompletterade. Du har även rätt till att begära att uppgifterna ska raderas, detta gör du genom att dra tillbaka ditt samtycke. Vänligen notera att vi inte kan radera dina uppgifter ifall det föreligger juridiska skäl till fortsatt behandling. Om så är fallet kommer vi att meddela dig skälen till fortsatt behandling. Du har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten angående behandling av dina personuppgifter, om du anser att behandlingen av personuppgifterna strider mot aktuell personuppgiftslagstiftning.

Cookies

När du använder Tjänsten kommer information om användandet att lagras genom cookies. Cookies är passiva textfiler som lagras av webbläsaren i din enhet, såsom din dator, mobil eller surfplatta, vid uppkoppling mot Tjänsten. Vi använder cookies för att underlätta din användning av Tjänsten samt för att inhämta information såsom exempelvis statistik om din användning av Tjänsten. Detta sker i syfte att säkerställa, underhålla och förbättra Tjänsten. Du kan när som helst neka användningen av cookies genom att ändra inställningar på din enhet. Om så sker kan dock din upplevelse av Tjänsten försämras, exempelvis genom att vissa funktioner i Tjänsten inte längre finns tillgängliga.

Ändringar

Vi har rätt att göra ändringar eller tillägg till sekretesspolicyn. Den senaste versionen av sekretesspolicyn kommer alltid att finnas tillgänglig via Tjänsten. En ny version anses vara kommunicerad till dig när du antingen har fått ett e-postmeddelande som informerar dig om den nya versionen (med den e-postadress som du anger i samband med användningen av Tjänsten) eller när du annars informeras av den nya sekretesspolicyn.

Kontakt

Om du har några frågor relaterat till denna information eller om du har allmänna frågor om Uppstuk och GDPR, vänligen kontakta den person du vanligtvis har kontakt med. Du kan också ställa frågor till eller begära information per e-post.

Kolla din epost

För att logga in i Connect så behöver du bekräfta din e-postadress genom att klicka på länken vi skickat till dig.