facebook tracking

Teamet på Uppstuk

Idag är vi 5 st i teamet som arbetar internt på Uppstuk. Vissa av oss är redan examinerade, andra av oss studerar parallellt. Gemensamt för oss alla är vår ambition att brygga fler och starkare broar mellan Uppsalas näringsliv och Uppsalas studenter. Vi har även alla internt erfarenhet av hur det är att vara både student och deltidsarbetande och vilka utmaningar och möjligheter det innebär. 

Teamtailor

Employer branding från Teamtailor