facebook tracking

Teamet på Uppstuk

Idag är vi 5 st i teamet som arbetar internt på Uppstuk. Vissa av oss arbetar heltid medan andra studerar parallellt. Gemensamt för oss alla är vår ambition att stärka bryggan mellan Uppsalas näringsliv och akademiker. Vi har internt erfarenhet av hur det är att vara både student och deltidsarbetande och vilka utmaningar och möjligheter det innebär. 

Övriga medarbetare

Teamtailor

Employer branding från Teamtailor